positive Ergebnisse von Propecia €73.21
20 grudnia 2023

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.

Życzymy Państwu, aby nadchodzący czas był pełen ciepłej i radosnej atmosfery oraz wytchnienia od codziennych obowiązków, a zbliżający się rok obfitował w pomyślność w realizacji osobistych i zawodowych planów.

Zespół 4AUDYT

22 marca 2023

Przedłużenie terminów złożenia zeznań CIT do końca czerwca 2023

Dnia 22 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8, CIT-8E a także innych zeznań oraz realizacji obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 530) przedłużono do 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, czyli CIT-8 z załącznikami, jeżeli wystąpi obowiązek ich dołączenia do zeznania głównego, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku

‒ o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.; dalej: ustawa o CIT).


Ponadto, do 30 czerwca przedłużono również termin:

  • określony w art. 28r ust. 1 ustawie o CIT, a zatem termin do złożenia deklaracji o wysokości dochodu (CIT-8E) osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (dotyczący to podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek czyli tzw. CIT Estońskim);
  • do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o CIT (mowa o obowiązkach podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek), jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.;
  • określony w art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, czyli do złożenia informacji określonej w tym przepisie (CIT-8ST) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000053001.pdf


Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 93

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/template-news.php on line 101
  • 07.04.2023

  • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 22

    Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 29