Kontakt

TGS 4FINANCE sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 24/ 1
60–846 Poznań

e. biuro@tgs4finance.pl

t. +48 61 816 27 81
f. +48 61 855 10 39

NIP 783 171 76 61
REGON 302844320

KRS 0000526759;  Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł

Nr rachunku bankowego 14 1940 1076 3138 8070 0000 0000  Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

Nasze biura

Biuro Poznań

ul. Skryta 7/ 1
60-779 Poznań

e. biuro@tgs4finance.pl

t. +48 61 816 27 81
f. +48 61 855 10 39

Biuro Warszawa

ul. Nowogrodzka 42/19
00-695 Warszawa

e. biuro@tgs4finance.pl

t. +48 61 816 27 81
f. +48 61 855 10 39