IPO

Oferujemy kompleksowe doradztwo związane z procesem upublicznienia firmy. Decyzja o wprowadzeniu spółki do obrotu publicznego jest jedną z najistotniejszych w historii firmy.

Upublicznienie Spółki umożliwia:

 • możliwość pozyskania kapitału na dalszy rozwój
 • możliwość wyjścia z inwestycji dla dotychczasowych właścicieli
 • możliwość obiektywnej wyceny akcji

Nasze prace obejmują:

 • przygotowanie optymalnej struktury emisji i oferty,
 • opracowanie harmonogramu działań poprzedzających emisję,
 • doradztwo w zakresie wyboru innych doradców: doradcy prawnego, biegłego rewidenta, oferującego, agencji PR i IR, agenta bądź sponsora emisji a także innych podmiotów uczestniczących w procesie upublicznienia
 • doradztwo prane związane z emisją i ofertą oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu
 • pełnienie funkcji Doradcy Finansowego w procesie oferty publicznej – przygotowanie części Prospektu Emisyjnego we współpracy z Emitentem,
 • udział w spotkaniach z inwestorami,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych przez instytucje KNF, KDPW, GPW,
 • nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych.