finasterid-Gas €129.16

Prywatyzacja

Oferujemy przeprowadzenie i obsługę procesów prywatyzacyjnych. Dzielimy nasze prace na dwa etapy.
Pierwszy dotyczy analizy prywatyzowanej spółki, która składa się z analizy sytuacji prawnej, analizy obowiązków wynikających z tytułu przepisów o ochronie zabytków i środowiska, analizy finansowej, analizy stanu i perspektyw rozwoju spółki, wyceny spółki oraz opracowanie strategii prywatyzacji.

Pierwsza faza procesu prywatyzacyjnego kończy się opracowaniem memorandum informacyjnego, które jest bazowym dokumentem przy kontakcie i negocjacjach z potencjalnymi inwestorami.

Drugi etap obejmuje obsługę doradczo procesu sprzedaży akcji/udziałów spółki. Czynności obejmują między innymi zebranie ofert od potencjalnych inwestorów, uczestnictwo w negocjacjach/rokowaniach oraz pomoc prawna przy stworzenie umowy kupna/sprzedaży.

Doradztwo obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • przygotowanie analiz przedprywatyzacyjnych, strategii prywatyzacji, memorandów informacyjnych
  • obsługa doradcza procesu zbycia akcji/udziałów w prywatyzowanych przedsiębiorstwach
  • nadzór i koordynowanie prac podwykonawców
  • doradztwo w fazie posttransakcyjnej
  • 07.04.2023

  • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 22

    Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 29