Rozwiązania aktuarialne

Oferujemy:

  • wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe,
  • wyceny rezerw na odprawy emerytalne,
  • wyceny rezerw na odprawy pośmiertne,
  • wyceny rezerw na odprawy rentowe,
  • wyceny rezerw na dodatki stażowe,
  • wyceny rezerw na deputaty węglowe,
  • wyceny rezerw na niewykorzystane urlopy,
  • wyceny rezerw na świadczenia dla emerytów i rencistów, gdy płatnikiem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • wyceny rezerw na inne świadczenia wynikające z uregulowań wewnętrznych, takich jak układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, pracy