Wycena przedsiębiorstw

Przeprowadzenie wyceny wartości przedsiębiorstw jest kluczowe dla podejmowania decyzji strategicznych dotyczących sprzedaży spółki, fuzji lub przejęcia bądź przeprowadzenia oferty publicznej.

Oferujemy sporządzenie wycen na potrzeby:

 • transakcji kupna/sprzedaży akcji/udziałów
 • połączeń/podziału przedsiębiorstw
 • wnoszenia aportów
 • procesów prywatyzacyjnych
 • testów na utratę wartości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Stale współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, stąd oferujmy pełne spektrum metod wyceny: od dochodowych, poprzez majątkowe, mnożnikowe aż po mieszane.

Oferujemy wycenę marek oraz znaków firmowych i towarowych w następujących sytuacjach:

 • audytu w procesie zarządzania wartością marki,
 • obrótu prawami majątkowymi,
 • przekształcenia formy prawnej spółek,
 • optymalizacji podatkowych,
 • transakcji kupna – sprzedaży znaku towarowego bądź przedsiębiorstwa, będącego właścicielem marki
 • aportu prawa do marki.

W oparciu o wycenę aktywów niematerialnych opracowujemy dla Klientów unikalne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych.