Zarządzanie strategiczne

Opracowujemy strategie rozwoju, strategie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Strategie budujemy w bezpośredniej współpracy z zarządzającymi podmiotów.
 Nasze prace obejmują m.in.:
  • Analiza stanu i perspektyw firmy
  • Wyznaczenie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych firmy
  • Analiza rynku
  • Strategia marketingową
  • Strategia zarządzania kapitałem obrotowym
  • Strategia zarządzania kapitałem materialnym i społecznym
  • Ocena finansowa proponowanej strategii
  • Analiza ryzyka wdrażanej strategii