finasterid Gutschein Walmart €142.17

Wycena i opracowanie programów motywacyjnych – opcje menadżerskie.

W jakim celu wprowadza się opcje menedżerskie?

Opcje menedżerskie spełniają we współczesnym przedsiębiorstwie szereg ról:

 • Powodują związanie kluczowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa kadry ze Spółką
 • Łączą interesy właścicieli z zarządzającymi. Dzięki objęciu przez kadrę zarządczą akcji ograniczone zostają koszty agencji
 • Motywują do pracy poprzez uzależnienie wysokości wynagrodzenia od spełnienia założonych warunków
 • Ograniczają koszty wynagrodzeń dla Spółki
 • Zmniejszają obciążenia podatkowe dla opcjonariuszy
 • Wprowadzają właścicielską kulturę organizacyjną
 • Powodują wzrost atrakcyjności Spółki na rynku pracy

Jaki powinien wyglądać plan budowy programu opcji menedżerskich?

 • Modelowanie programu motywacyjnego rozpoczynamy od zdefiniowania założeń i od postawienia celów jakie dzięki temu programowi mają być osiągnięte
 • Akcjonariusze Spółki wybierają kluczowych dla Spółki pracowników, których program ten miałby dotyczyć
 • Wybieramy rodzaj instrumentów finansowych wraz z ceną ich przyznania
 • Określamy ponadto warunki jakie muszą być spełnione, aby pracownik nabył prawo do objęcia instrumentów
 • Definiujemy okres w jakim prawo to istnieje
 • Następuje zapisanie szczegółowych regulaminów programu przy udziale prawników
 • Optymalizujemy koszty i ich wpływ na RZiS programu zgodnie z MSSF
 • Wyceniamy koszt programu motywacyjnego
 • Kontrolujemy realizację opcji menedżerskich
 • Kontaktujemy się z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki w celu uzgodnienia i akceptacji zasad wyceny i ujęcia kosztu

Co proponujemy?


Proponujemy szeroki wachlarz usług doradczych, który umożliwia skuteczne i bezproblemowe wprowadzenie w Spółce opcji menedżerskich:
 • Doradztwo w zakresie tworzenia programów opcji menedżerskich spójnych z potrzebami i strategią Spółki
 • Zaprojektowanie programu motywacyjnego przy współpracy z biegłym rewidentem w celu minimalizacji kosztów programu, które zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 2 należy ująć w sprawozdaniu finansowym
 • Sporządzenie wyceny programu motywacyjnego przy pomocy modeli wycen zdefiniowanych w MSSF2
 • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania opcji menedżerskich (szczegółowe zapisy regulaminu programy, uchwały WZA itp.)
 • Szkolenia dla kadry Spółki w celu efektywnego wykorzystania posiadanych przez pracowników instrumentów finansowych i wprowadzenia elementów kultury właścicielskiej wśród beneficjentów opcji
 • 07.04.2023

 • Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 22

  Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/platne/4audyt/public_html/4audyt/4audyt.pl/public_html/nowa/wp-content/themes/4audyt/loop-news.php on line 29